Điểm chuẩn trường đại học Sư Phạm (ĐH Thái Nguyên) năm 2013

Điểm chuẩn đại học Sư Phạm (ĐH Thái Nguyên) 2013 được chúng tôi cập nhật dưới đây. Mời các bạn theo dõi điểm chuẩn năm 2013 của đại học Sư Phạm (ĐH Thái Nguyên).

Điểm thi AZ cung cấp điểm chuẩn của đại học Sư Phạm (ĐH Thái Nguyên) năm 2013 ngay khi nhà trường ra thông báo.

Điểm chuẩn trường đại học Sư Phạm (ĐH Thái Nguyên) năm 2013 hình trường

Điểm chuẩn của đại học Sư Phạm (ĐH Thái Nguyên) năm 2013

(Chúng tôi đang cập nhật)

Hiện đại học Sư Phạm (ĐH Thái Nguyên) chưa công bố điểm chuẩn năm 2013, mời các bạn tham khảo điểm chuẩn năm 2012 của đại học Sư Phạm (ĐH Thái Nguyên):

xem tra diem chuan truong dai hoc su pham (dh thai nguyen) nam 2013

Giới thiệu về đại học Sư Phạm (ĐH Thái Nguyên):

- Tên đơn vị: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

- Địa chỉ: Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên

- Email: phonghanhchinh-tochuc@dhsptn.edu.vn Điện thoại: 02803.851013

- Địa chỉ Website: https://www.dhsptn.edu.vn Fax: 0280. 3857867

Tóm tắt cơ cấu tổ chức: Gồm 10 phòng ban chức năng; 13 Khoa chuyên môn, 02 bộ môn trực thuộc, 01 Viện nghiên cứu, 01 Trường THPT thực hành, 01 Trường Mầm non, 01 Trung tâm Thông tin và Thư viện, 01 Trung tâm Phát triển Kỹ năng Sư phạm, 01 Trung tâm Ngoại ngữ, 01 Trung tâm Tin học.

Đội ngũ cán bộ viên chức của Trường là 578 người, cán bộ giảng dạy là 398 người, trong đó có 18 Phó giáo sư, 77 tiến sĩ, 226 thạc sĩ, 77 cán bộ có trình độ đại học. Hiện nay có 104 cán bộ đang học nghiên cứu sinh và 51 cán bộ đang học thạc sĩ.

Trải qua 46 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN, các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của nhà trường đã hoạt động có hiệu quả, góp phần đắc lực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tính đến 31/12/2012 Đảng bộ Nhà trường đã có 27 chi bộ Đảng với tổng số 430 đảng viên. Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên mà trực tiếp là Đảng uỷ nhà trường đã giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong nhà trường, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, toàn bộ hoạt động của nhà trường luôn thể hiện sự thống nhất hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao vì sự ổn định và phát triển của Nhà trường.

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm thuộc Công đoàn Đại học Thái Nguyên dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ luôn hoàn thành tốt chức năng một tổ chức chính trị – xã hội của người lao động. Công đoàn có quy chế phối hợp hoạt động cụ thể, hiệu quả với Thủ trưởng đơn vị. Công đoàn Trường luôn đảm bảo các nguyên tắc tổ chức chặt chẽ và các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ là thành viên thường trực Hội nghị cán bộ, viên chức Nhà trường, đảm bảo tập hợp sức mạnh của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường với 15 Liên chi đoàn, 209 chi đoàn và tổng số đoàn viên 12.602 đoàn viên, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức giáo dục sinh viên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, thi đua học tập, chấp hành nội quy, quy chế. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường đã thường xuyên tổ chức nhiều hình thức hoạt động phù hợp với tuổi trẻ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Với những thành tích nổi bật, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường đã được tặng nhiều bằng khen của Tỉnh Đoàn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Cùng với tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nhà trường còn có tổ chức Hội Sinh viên và Hội Cựu chiến binh. Mặc dù mới thành lập những năm gần đây, hai tổ chức này đã tập hợp đông đảo hội viên, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu đã có những hình thức hoạt động phù hợp, góp phần vào việc giữ gìn sự ổn định và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Có thể khẳng định trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục có uy tín; là một trong các trường có vị trí quan trọng đối với sự nghiệp phát triển giáo dục. Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò là một trong các trường hàng đầu trong đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Hãy thường xuyên truy cập vào Điểm thi AZ để có thông tin sớm nhất về điểm chuẩn của đại học Sư Phạm (ĐH Thái Nguyên) năm 2013!

Related posts:

0 comments… add one

Gửi cảm nhận