Điểm chuẩn đại học Kinh Tế (ĐH Huế) năm 2013

Điểm chuẩn đại học Kinh Tế (ĐH Huế) 2013 được chúng tôi cập nhật dưới đây. Mời các bạn theo dõi điểm chuẩn năm 2013 của đại học Kinh Tế (ĐH Huế).

Điểm thi AZ cung cấp điểm chuẩn của đại học Kinh Tế (ĐH Huế) năm 2013 ngay khi nhà trường ra thông báo.

diem chuan dai hoc kinh te (dh hue) nam 2013 hinh truong

Điểm chuẩn của đại học Kinh Tế (ĐH Huế) năm 2013

(Chúng tôi đang cập nhật)

Hiện đại học Kinh Tế (ĐH Huế) chưa công bố điểm chuẩn năm 2013, mời các bạn tham khảo điểm chuẩn năm 2012 của đại học Kinh Tế (ĐH Huế):

diem chuan dai hoc kinh te (dh hue) nam 2013

Giới thiệu về đại học Kinh Tế (ĐH Huế):

Địa chỉ: 100 Phùng Hưng, TP Huế

Điện thoại: 054.3529139.

Fax: 054.3529491

Email: dhkt@hce.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế là một trong 7 trường đại học thành viên thuộc Đại học Huế (tên giao dịch tiếng Anh: Hue College of Economics – Hue University) được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 27/9/2002 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở Khoa Kinh tế – Đại học Huế. Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Kinh tế nông nghiệp – Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc từ năm 1969.

Trong những năm qua Trường đã chú trọng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và đã đạt được nhiều kết quả cao. Cụ thể: Trong 5 năm 2006 – 2010 đã triển khai thực hiện 01 đề tài cấp Bộ trọng điểm, 34 đề tài cấp bộ; 135 đề tài cấp cơ sở; 9 đề tài hợp tác quốc tế. Hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhiều năm qua đã có nhiều tác động tích cực đối với việc nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng doanh nghiệp, địa phương. Kết quả nghiên cứu của các đề tài cấp bộ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thị trường hàng hoá nông sản, phát triển du lịch bền vững, phát triển cây công nghiệp lâu năm, phát triển rừng thương mại, sinh kế bền vững… là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội của nhiều địa phương trong khu vực miền Trung và Tây nguyên.

Về hợp tác quốc tế, Trường đã thiết lập được quan hệ hợp tác với nhiều trường Đại học và Viện nghiên cứu của nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Nhiều dự án trong và ngoài nước đã và đang được triển khai có hiệu quả, đặc biệt là các dự án “Đào tạo cử nhân chuyên ngành QTKD du lịch tăng cường tiếng Anh và tiếng Pháp” với sự tài trợ của quỹ FORD và tổ chức AUF, dự án “Tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nông thôn ở tỉnh TTH” do INSA-ETEA tài trợ, dự án “Nâng cao năng lực tiếp cận các dịch vụ kinh doanh nông nghiệp cho các nông hộ ở Miền Trung Việt Nam” do tổ chức AusAID, Úc tài trợ, hợp tác với UQAM – Canada trong dự án hỗ trợ đại học và quản lý vùng… và nhiều dự án khác. Ngoài ra, Trường đã liên kết hợp tác với các viện đào tạo và các trường đại học nước ngoài tiến hành những khóa đào tạo ngắn hạn về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh.

Hãy thường xuyên truy cập vào Điểm thi AZ để có thông tin sớm nhất về điểm chuẩn của đại học Kinh Tế (ĐH Huế) năm 2013!

Related posts:

0 comments… add one

Gửi cảm nhận