Điểm chuẩn đại học Khoa Học (ĐH Huế) năm 2013

Điểm chuẩn đại học Khoa Học (ĐH Huế) 2013 được chúng tôi cập nhật dưới đây. Mời các bạn theo dõi điểm chuẩn năm 2013 của đại học Khoa Học (ĐH Huế).

Điểm thi AZ cung cấp điểm chuẩn của đại học Khoa Học (ĐH Huế) năm 2013 ngay khi nhà trường ra thông báo.

diem chuan dai hoc khoa hoc (dh hue) nam 2013 hinh truong

Điểm chuẩn của đại học Khoa Học (ĐH Huế) năm 2013

(Chúng tôi đang cập nhật)

Hiện đại học Khoa Học (ĐH Huế) chưa công bố điểm chuẩn năm 2013, mời các bạn tham khảo điểm chuẩn năm 2012 của đại học Khoa Học (ĐH Huế):diem chuan dai hoc khoa hoc (dh hue) nam 2013

Giới thiệu về đại học Khoa Học (ĐH Huế):

Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.

Trường Đại học Khoa học Huế – Đại học Huế (gọi tắt là trường Đại học Khoa học Huế ), tiền thân là trường Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập theo Quyết định số 426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện ĐH Huế thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học.

Sứ mạng của Trường Đại học Khoa học Huế được xác định như sau: “Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên”.

Hãy thường xuyên truy cập vào Điểm thi AZ để có thông tin sớm nhất về điểm chuẩn của đại học Khoa Học (ĐH Huế) năm 2013!

Related posts:

0 comments… add one

Gửi cảm nhận