Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2013 môn Địa lí đề số 20

Giới thiệu đến các bạn bộ đề thi và đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2013 các môn thi Tại đây. Các bạn cùng tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2013 môn Địa lí đề số 20 dưới đây. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi tới.

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013
Môn thi: ĐỊA LÍ
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
______________

 

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
Câu I: (2,0 điểm)
1. Trình bày những biểu hiện suy giảm và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta.
2. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, nhận xét về sự phân bố dân cư ở nước ta .

de thi thu tot nghiep thpt nam 2013 mon dia li de so 20 1

Câu III:(3,0 điểm)

1. Những điều kiện về tự nhiên và kinh tế xã hội để phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên.
2. Tại sao việc tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông vận tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành cơ cấu kinh tế của Duyên hải Nam Trung Bộ?

II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (2,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IVa hoặc Ivb)
Câu IVa. Theo chương trình chuẩn (2,0điểm)
Thế mạnh và hạn chế của khu vực đồng bằng đối với phát triển kinh tế ?
Câu IVb.Theo chương trình nâng cao (2,0 điểm)
Trình bày những thuận lợi về tự nhiên để sản xuất lương thực, thực phẩm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Hết.

de thi thu tot nghiep thpt nam 2013 mon dia li de so 20 2de thi thu tot nghiep thpt nam 2013 mon dia li de so 20 3de thi thu tot nghiep thpt nam 2013 mon dia li de so 20 4de thi thu tot nghiep thpt nam 2013 mon dia li de so 20 5

Tra điểm thi Đại học 2013 – Điểm thi Az.net

 

Related posts:

0 comments… add one

Gửi cảm nhận