Đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT năm 2013 mã 394

de thi mon hoa tot nghiep thpt nam 2013 ma 394

Đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT năm 2013 mã 394

Mời các bạn xem đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 môn Hóa ở đây, đề thi tốt nghiệp môn Hóa học năm 2013 sẽ cập nhật nhanh nhất và sớm nhất.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa năm 2013:

Dưới đây là đề thi tốt nghiệp môn Hóa năm 2012 mã đề 246:
de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam 2013 2014 2015 hinh 1
Mời các bạn tham khảo đề thi môn Hóa tốt nghiệp năm 2013 mã đề 238:
de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam 2013 2014 2015 hinh 1
Mời các bạn tham khảo đề thi môn Hóa tốt nghiệp năm 2013 mã đề 475:
de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam 2013 2014 2015 hinh 1
Mời các bạn tham khảo đề thi môn Hóa tốt nghiệp năm 2013 mã đề 641:
de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam 2013 2014 2015 hinh 1
Mời các bạn tham khảo đề thi môn Hóa tốt nghiệp năm 2013 mã đề 152:
de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam 2013 2014 2015 hinh 1
Mời các bạn tham khảo đề thi môn Hóa tốt nghiệp năm 2013 mã đề 719:
de thi tot nghiep thpt mon hoa hoc nam 2013 2014 2015 hinh 1

Đáp án chính thưc của Bộ GD-ĐT môn Hóa tốt nghiệp THPT 2013

Đáp án môn Hóa tốt nghiệp THPT năm 2013 mã đề 719

1D       – 2C         – 3D        – 4B         –  5A       –   6D       – 7A     – 8B    – 9D   – 10C
11C     – 12A      – 13B      – 14B       – 15B      -16C         -17B     -18C     -19A   – 20B
21A    -  22B       –  23D     –  24C       –  25A     – 27C        - 28B   –  29A             – 30A
31A     -32B        -33C        - 34D         -35 D       -36C      -37B      -38A  -39D   -40D
41B       -42C         -43A       -44D         -45D        - 46C      -47A     -48D

Đáp án môn Hóa tốt nghiệp THPT 2013 mã đề 475:
1: B, 2A, 3D, 4D, 5B, 6b, 7a, 8d, 9a, 10b, 11b, 12c, 13a, 14d, 15b, 16c, 17c, 18c, 19d, 20a, 21a, 22b, 23c, 24c, 25a, 26d, 27c, 28d, 29c, 30b, 31b, 32a, 33d, 34c, 35d, 36c, 37a, 38b, 39a, 40d, 41d, 42b, 43a, 44b, 45c, 46d, 47d, 48b

Đáp án môn Hóa tốt nghiệp THPT 2013 mã đề 246

1B-2A-3C-4D-5C-6C-7C-8B-9D-10B
11A-12B-13A-14C-15B-16C-17C-18A-19B
20D-21A-22A-23D-24A-25D-26C-27B-28A-29C-30B
31D-32A-33D-34A-35A-36D-37B-38D-39C-40C
41B-42A-43B-44B-45C-46D-47D-48D
Đáp án môn Hóa tốt nghiệp THPT 2013 mã đề: 641
1C, 2C, 3B, 4C, 5A, 6A, 7B, 8B, 9C, 10B, 11A, 12B, 13B, 14A, 15D, 16C, 17D, 18A, 19D, 20D, 21D, 22C, 23A, 24C, 25C, 26A, 27D, 28B, 29B, 30C, 31A, 32A, 33D, 34D, 35A, 36B, 37C, 38A, 39D, 40C, 41D, 42B, 43B, 44A, 45B, 46D, 47C, 48D
Đáp án môn Hóa tốt nghiệp THPT 2013 mã đề: 152
1A, 2B, 3A, 4A, 5C, 6A, 7A, 8C, 9C, 10B, 11A, 12D, 13C, 14B, 15B, 16C, 17C, 18A, 19A, 20B, 21C, 22D, 23B, 24C, 25D, 26A, 27D, 28B, 29C, 30A, 31D, 32D, 33D, 34B, 35B, 36D, 37B, 38C, 39A, 40D, 41B, 42D, 43C, 44D, 45C, 46B, 47A, 48D
Đáp án môn Hóa tốt nghiệp THPT 2013 mã đề: 328
1B, 2A, 3A, 4C, 5C, 6C, 7D, 8D, 9B, 10A, 11B, 12A, 13B, 14C, 15C, 16A, 17C, 18B, 19D, 20D, 21C, 22A, 23D, 24A, 25D, 26C, 27B, 28A, 29C, 30B, 31D, 32A, 33D, 34A, 35A, 36D, 37B, 38D, 39C, 40C, 41B, 42A, 43B, 44B, 45C, 46D, 47D, 48D

Nguồn: Diemthiaz.net – Đề thi 2013

Related posts:

0 comments… add one

Gửi cảm nhận